De Kerkenraad vanuit de kerkenraad jaarverslag 2016-2017

De kerkenraad is de centrale plaats waar de afgevaardigden van de
werk-groepen eens in de maand bij elkaar komen.
Hier worden de actuele zaken binnen de gemeente besproken en het beleid vastgesteld.
Het moderamen, dat deel uitmaakt van de kerkenraad vormt het dagelijks-bestuur.
Zij bereidt de kerkenraad voor en controleert en begeleidt de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Vanuit de kerkenraad (oktober 2017)

In de kerkenraad van 28 oktober stonden niet zoveel spannende zaken op de agenda. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets te bespreken viel. In de eerste plaats lag er een voorstel op tafel voor een nieuw werkplan van onze predikant, die vanaf 1 januari 2018 teruggaat naar 80%  in haar betrekkingsomvang. Op basis van het aantal leden dat we hebben zou dat 60% moeten zijn, maar zij kan zich voor 20% inzetten voor andere projecten van PKN-Krimpen. Te denken valt daarbij aan het nieuwe krimpen brede project ‘Zin in ouderdom’. 
Al met al betekent dit dat Corinne minder beschikbaar is voor onze gemeente en dat gaan we natuurlijk merken. Het aantal diensten waarin zij voorgaat is verminderd, maar ook haar inzet voor het pastoraat. Toch zijn we blij dat we op een evenwichtige wijze haar inzet hebben kunnen terugbrengen naar 80%.
Vervolgens bespraken we het jaarverslag 2016-2017. Alle werkgroepen hebben een verslag gemaakt en op 10 december 2017 willen we na de dienst het verslag met u bespreken.

Als laatste spraken we over de voortgang van de gesprekken de werkgroep ‘Samen in de Wingerd’. Ongetwijfeld heeft u het verslag van Cees Paul hierover in het kerkbericht gelezen en meer valt er op dit moment eigenlijk niet over te zeggen, of het moet zijn dat de gesprekken tot nu toe in een uitstekende sfeer verlopen en dat is denk in een goed teken.
In de kerkenraad kwam ook nog even de paaskaars van de kindernevendienst ter sprake. Veel gemeenteleden vinden het jammer dat deze niet meer wordt aangestoken aan de paaskaars in de kerk. Dat vinden wij ook, maar i.v.m. de brandveiligheid hebben we afgespraken dat de kaars van de kindernevendienst wel in een windlicht moet worden meegenomen. De huidige kaars van de kindernevendienst past daar niet in. Daarom hebben we afgesproken om vanaf Pasen 2018, als er een nieuwe kaars moet worden aangeschaft, een ander formaat te kopen, die wel veilig in een windlicht door de kinderen meegenomen kan worden naar de kindernevendienst.

Beleidsbesluiten vanaf 2001:

-   3   jaarverslag 2016-2017
-   3   jaarverslag 2015-2016
-   3    Koers Wingerd II
-   3    communiqué rapport commissie Leertouwer
-   3    Koers Wingerd vanaf 2016

 

2

Peter SchurinkInleiding jaarverslag 2016-2017 door de voorzitter

Dit seizoen startte de kerkenraad met het vaststellen van koers Wingerd II, een beleidsstuk met aanbevelingen om het werk in de gemeente lichter te maken.
Een van de adviezen was om de reguliere kerkenraad af te slanken tot 9 personen en een vergaderfrequentie vast te stellen op een keer in de zes weken. Het moderamen te verkleinen tot 3 personen met als taak de kerkenraad voor te bereiden. Door de verhoogde vergaderfrequentie kunnen alle besluiten ook daadwerkelijk in de kerkenraad plaatsvinden.
Het was voor de kerkenraadsleden best wel spannend om in zo’n klein groepje te werken. De verantwoordelijkheid werd best wel gevoeld, maar gaande het jaar raakten we steeds beter op elkaar ingespeeld. Er waren minder voorgenomen besluiten vanuit het moderamen, waardoor er meer ruimte kwam voor discussie en open besluitvorming in de kerkenraad zelf. Binnen het moderamen kwam meer ruimte om te brainstormen en na te denken over de vraagstukken die op ons afkwamen. Wel was het jammer dat de scriba al zo snel zijn taak neerlegde en deze vacature niet werd vervuld. Een moderamen van twee personen is duidelijk te klein gebleken en we zijn dan ook blij dat Peter Schurink in het moderamen wil meedenken en meepraten.
In koers Wingerd II stonden ook diverse aanbevelingen voor de werkgroepen. Deze aanbevelingen waren niet bindend maar bedoeld als advies om het werk in de werkgroepen lichter te maken.
Bij een eerste evaluatie van koers Wingerd II in januari bleek dat de meeste werkgroepen nog niet zoveel bezig waren geweest met de aanbevelingen, maar mogelijk hebben zij de tweede helft van het seizoen gebruikt om de aanbevelingen verder uit te werken. U leest dit vast in hun jaarverslagen.
Een tweede en misschien wel belangrijker aandachtspunt vormde de reorganisatie van PKN Krimpen. Tot twee keer toe presenteerde de Algemene Kerkenraad een conceptbeleidsplan ‘Zicht op overmorgen’. Tot twee keer toe heeft de kerkenraad daarover de gemeente gehoord in een gemeentevergadering op 12 januari en 18 april. In het eerste conceptbeleidsplan konden we ons uitspreken over onze voorkeur voor herhuisvesting en/of samen gaan met een andere wijk. Onze keuze viel duidelijk op het samengaan met de Ark. Helaas bleek dat de verschillende wijken ook verschillende keuzes hadden gemaakt, waardoor de A.K. met een compleet nieuw voorstel moest komen: drie wijken, Rank, Ark en Wingerd gaan samen in het gebouw van de Ark. Over de manier waarop zal een werkgroep uit deze drie wijken aanbevelingen doen. Ook met dit voorstel konden we als gemeente instemmen en gelukkig de andere wijken ook. Het beleidsplan ‘Zicht op overmorgen’ versie 2 kon dan ook door de A.K. worden vastgesteld, waarmee een belangrijk besluit m.b.t. de reorganisatie van PKN Krimpen is genomen. Vanuit onze gemeente hebben 3 leden zitting is de werkgroep. Dat zijn Johannes Buitenwerf, ds. Corinne Groenendijk en ikzelf. Zij worden bijgestaan door een groepje mensen uit de gemeente (klankbordgroep) die meedenken over de problematiek waarover in de werkgroep wordt gesproken.
De werkgroep is inmiddels gestart en als u dit leest heeft u hier vast al het een en ander over gehoord.
En wij, hoe staan wij in dit proces?
Het aantal leden neemt gestaag af, nu al minder dan 600 leden. Ook het aantal trouwe kerkgangers wordt steeds minder, kijk maar om je heen in de kerk. Onze predikant werkt vanaf 1 januari 2018 nog maar in deeltijd (80%) waarvan ook nog een deel in overkoepelende taken. Dat alles benauwt mij en u misschien ook wel.

En toch……
Ik was buiten op straat
met mijn bellenblaas
en blies bellen
Ze kwamen tevoorschijn
zweefden omhoog,
ze glansden in het zonlicht
en dansten vooruit.


Ik keek ze na
En even dacht ik:
Als god bestaat
en bellen blaast,
ben ik zo’n bel
God, dankuwel
                Erik Idema

Dik Braam
Augustus 2017