Het Programma De Ontmoeting Het feestmaal De stilte wandeling

Feest van de Geest 2018

Het ‘Feest van de Geest’ is een landelijke tweejaarlijkse manifestatie waarin kerken en kunstenaars samenwerken om de betekenis van de inspiratie van pinksteren voor mensen over het voetlicht te brengen en wordt gehouden tussen 10 en 20 mei. Er werken 7 kerken uit de onze regio mee. Het thema van het Feest van de Geest 2018 is Levensadem.

Marian Kastelein, viltkunstenaar, zal in die periode in de Wingerd exposeren. Ze maakte een prachtig nieuw kunstwerk over wat ons als Wingerd inspireert en levensadem geeft. Voor dit kunstwerk hergebruikte ze materiaal uit de Wingerd waar al muziek in zit en wat tegelijk ook bijdraagt aan duurzaamheid. Ook zijn er andere werken van haar hand te zien. We ontvangen u graag tijdens de ontvangst op 17 mei en 19 mei en bij de aktiviteiten.

 


-“spannend, prikkelend en onverwacht”- zijn reacties van mensen op haar werk. En dat is ook wat haar werk typeert: door continu op zoek te zijn naar nieuwe toepassingen en vormen zorgt haar werk steeds weer voor verrassingen.
Nadat Marian met vilt in aanraking kwam, is zij zich daarin verder gaan ontwikkelen/specialiseren. (Zij heeft o.a. de heel diverse mogelijkheden en toepassingen van vilt onderzocht.) In de vormgeving van haar werk staat het streven naar essentie en eenvoud centraal. Naast werk in opdracht maakt Marian vrij werk met  thema’s als: loslaten, herinneringen, bespiegelingen en geborgenheid. http://mariankastelein.nl/

Programma
Het Feest van de Geest in onze regio start met de openingsbijeenkomst op 9 mei om 19.30 u in De Firekerk in Rotterdam, Berlagestraat 96.
We krijgen in de Wingerd vier dagen klassen van scholen op bezoek om te horen over het feest van pinksteren en het thema ‘waar adem je van op?’ en te werken aan het groeikunstwerk.

Op donderdag 10 mei gaan we samen met de andere kerken dauwtrappen, door te wandelen en een open luchtdienst te houden. Vertrek vanaf 6.30u in de Wingerd. Om 8.00u is er ontbijt in de Wingerd en aansluitend gelegenheid de expositie te bezoeken.

Op donderdag 17 mei is de inloop De Ontmoeting van 14.00- 16.00u. Ds. Corinne Groenendijk verzorgt een presentatie bij de viltkunstwerken van Marian Kastelein en het thema Levensadem.

Op donderdag 17 mei is er een kookworkshop en aansluitend feestelijk eten met hemelvaart- en pinkstergerechten uit Europa o.l.v. Vanessa van Koppen, kok en culinair schrijfster van o.a. Sacré Cuisine, een kookboek over christelijk-culinaire tradities.
Feestelijk eten: inloop vanaf 18.30 u., 19.00 uur eten. Eigen bijdrage van € 5,- p.p. Opgave en informatie bij Jacqueline Snijders, j.h.snijders@planet.nl of 06-53692168.

Op vrijdagmorgen is er een stiltewandeling georganiseerd door Zin in Groen i.s.m. met de Wingerd en de Ontmoeting (in Krimpen a/d Lek). Aanvang 10.00 uur. Een wandeling om mooie kunst en natuur te zien en op adem te komen. Opgave en informatie bij Jacqueline Snijders.

Tijdens de dienst van 13 mei om 10.00 uur is de kunstenaar aanwezig om ons te vertellen over haar werk en inspiratie, speciaal het nieuwe werk dat ze voor ons maakte.

De dienst van pinksteren op 20 mei wordt een echt feest van de geest, we zullen dan het groeikunstwerk gemaakt door kinderen en bezoekers kunnen zien en beleven.

Rooster overzicht van de Wingerd in de week van 10-20 mei 2018
NB Op het schema kunt u zien wanneer de Wingerd open is,
we ontvangen u dan graag!


Donderdag 10 mei

Dauwtrappen op hemelvaart, verzamelen voor wandeling en viering in het bos.
8.00 uur ontbijt in de Wingerd en bezoek expositie

Aanvang 6.30 uur

8.00 uur

Zondag 13 mei

FvdG in de kerkdienst
Introductie door de kunstenaar Marian Kastelein

Aanvang 10.00 u.

Maandag 14 mei

‘s Ochtends workshop schoolkinderen
’s Middags workshop

10.30- 11.45 uur
13.15- 14.30 uur

Dinsdag 15 mei

‘s Ochtends workshop
‘s Middags workshop

10.30- 11.45 uur
13.15- 14.30 uur

Donderdag 17 mei

 

‘s Ochtends workshop
‘s Middags workshop
‘s Middags inloopmiddag

kookworkshop en feestelijk eten met hemelvaart- en pinkstergerechten uit Europa

De wingerd is open

10.30- 11.45 uur
13.15- 14.30 uur
14.00- 16.00 uur

Aanvang 16.30 u.

Aanvang 18.30 u.

10.00- 16.00 uur

Vrijdag 18 mei

’s Morgens stiltewandeling van de Wingerd naar de Ontmoetingskerk in Krimpen a/d Lek.
’s Middags workshop

Aanvang 10.00 u.


13.15- 14.30 uur

Zaterdag 19 mei

Fietstocht langs de deelnemende kerken. De Wingerd is open.

11.00- 16.00 uur

Zondag 20 mei

Pinksterdienst, afsluiting van het Feest van de Geest.

10.00 -12.00 uur

Inloopmiddag 12 oktober

Vorig jaar zijn we gestart met de inloopmiddagen in de Wingerd. Elke tweede donderdag van de maand is vanaf 14.00u u de inloopmiddag de Ontmoeting. Na een half uur koffie/thee vertelt iemand over zijn of haar passie, dat kan zijn een hobby, vrijwilligerswerk, werk of een verhaal over je leven. Het is een leuke manier om elkaar als gemeenteleden nog eens te ontmoeten op een rustig moment door de week. We hebben al verschillende boeiende inkijkjes in de levens van anderen gehad. De verhalen maken vaak ook verhalen van andere aanwezigen los. Op 12 oktober komt Gerard de Bruin ons vertellen over zijn verzameling Maastrichts aardewerk van diverse fabrikanten. Hij zal ook verschillende exemplaren meebrengen. Informatie, ook over vervoer, bij Tinie Gouwens, tel. 518936.

Israël zondag 1 oktober 2017.

We staan stil bij de joodse wortels van ons geloof.
Dit jaar is het thema: verzoening met God en mensen.
We lezen over Jezus die een verhaal over een wijngaard vertelt.
Als een joodse leraar gaat hij door dit verhaal in op de huichelachtige leiders .Hij herinnert hen eraan dat het goede doen, geloof en bekering centraal zijn voor ieder die gelooft. En dat je om te geloven niet alleen moet belijden maar ook recht moet doen. Een altijd weer uitdagend verhaal, ook voor ons.

Het Nieuwerkerks mannenkoor voert ons met haar zang deze zondag mee in de
sfeer van de joodse liturgie.
Daar wordt in deze maand Jom Kippoer gevierd, dag van de ommekeer en verzoening. Daarna volgt Ros hasjana, nieuwjaar, feest van het nieuwe begin.
Er is tienerdienst en kindernevendienst, na de dienst is er koffiedrinken.