Adresgegevens Rondom de eredienst Gemeenteopbouw en werkgroepen Algemene informatie

Wie, Wat, Waar

Op deze pagina vindt u de belangrijkste diensten die de Wingerdgemeente aanbiedt. Voor zover mogelijk staan de (email-)adressen vermeldt en/of een link naar de pagina of website waar u meer informatie kunt vinden.

   Adresgegevens

 

 

Wijkpredikant
Ds Corinne Groenendijk
Populierenlaan 101
2925 CR Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180-520909
e-mail: crgroenendijk@hetnet.nl

Scriba

Vacature

email: scriba@wingerdpkn.nl


   Rondom de eredienst

   Gemeenteopbouw en werkgroepen

overige ambtsdragers
Cora Netten ouderling pastoraat
Gerna Braam ouderling pastoraat
Adri en Daan van der Haar ouderling pastoraat
Herman Veenema ouderling, lid AK
Jacqueline Snijders Ouderling V&T en communicatie
Corry van Aalst diaken
Robert Verhagen diaken
Jeroen Speksnijder diaken
Piet Geneugelijk diaken
Leonie van der Hoek diaken
Karin van Cappellen diaken
Marjan Lucas diaken
Cees Ooms kerkrentmeester
Jansje Scheurwater lid kerkenraad, wg eredienst

Werkgroep Pastoraat probeert het omzien naar elkaar te bevorderen door individuele bezoeken aan gemeenteleden en het organiseren van het groothuisbezoek. Daarnaast is de werkgroep in het bijzonder actief in het zorgcentrum Crimpenersteyn.
contactpersoon :Janny van den Oever tel: 0180-522784


   Algemene informatie