Ook onze gemeente heeft rekening te houden met het coranavirus en de richtlijnen van de overheid. . Wij hebben dan ook alle activiteiten tot nader order gestaakt.
Er zijn dus geen bijeenkomsten meer en ook geen kerkdiensten.

Als kleine gemeente in vacaturetijd lukt het ons niet om 'online diensten' te organiseren.
Daarom verwijzen we u graag naar alternatieve mogelijkheden :

- zondagmorgen 9.20 uur NPO2: kortemeditatie verzorgd door de EO

- zondagmorgen 10.00 uur TV RIJNMOND: korte oecomenische dienst vanuit
                                                          de Laurenskerk

- Voor het volgen van de diensten van de Ark/Rank gemeente of de IJsseldijkkerk verwijs
  ik u naar de respectievelijke websites van deze wijkgemeenten.

 

Laten we bidden en hopen dat we elkaar spoedig weer in ons kerkgebouw kunnen ontmoeten.

 

Ondertussen zien we velen zichtbaar maken wat omzien naar elkaar betekent.
Samen weten we zo in deze onwezenlijke tijd iets van Zijn Licht zichtbaar te maken