Ook onze gemeente heeft rekening te houden met het coranavirus en de richtlijnen van de overheid. . Wij hebben dan ook alle activiteiten tot nader order gestaakt.
Er zijn dus geen bijeenkomsten meer en ook geen kerkdiensten.

Als kleine gemeente in vacaturetijd lukt het ons niet om 'online diensten' te organiseren.
Daarom verwijzen we u graag naar alternatieve mogelijkheden :

- zondagmorgen 9.20 uur NPO2: meditatie door ds René de Reuver, scriba PKN

- zondagmorgen 10.00 uur TV RIJNMOND: korte oecomenische dienst vanuit
                                                          de Laurenskerk

- zondagmorgen 10.00 uur Lokale Omroep Krimpen (LOK): uitzending van de
                                                          onlinedienst vanuit de Ark/Rank gemeente

 

Laten we bidden en hopen dat we elkaar spoedig weer in ons kerkgebouw kunnen ontmoeten.

 

Ondertussen zien we velen zichtbaar maken wat omzien naar elkaar betekent.
Samen weten we zo in deze onwezenlijke tijd iets van Zijn Licht zichtbaar te maken