Inspireren, informeren en mediteren 2017-2018
Ook dit jaar hebben we weer een programma samengesteld waarmee we u hopen te inspireren en informeren en mogelijk leidt het zelfs tot overdenken / mediteren.

Thema seizoen 2018-2019: Hartslag: waar gaat je hart naar uit?

Dit seizoen denken we met elkaar na over waar je hart naar uitgaat. Waar ligt je passie? Je denkt misschien dat je jezelf kent en weet waar je hart naar uit gaat, maar het blijkt dat er maar een trend voorbij hoeft te komen of we laten ons erdoor meenemen. Willen we dat eigenlijk wel? Schuiven verlangens naar succes en rijkdom niet te vaak aan de kant wat je echt verlangt en hoe je uit geloof wilt leven? Hoe kun je je verlangen richten?
We ontdekken hoe geloof je hierbij kan helpen.

 

 


Eerste thema-avond over bidden met je hart

‘Als ik bid dan trekt Gods liefde aan mijn hart’, zei een grote gelovige eens. Misschien bid je gewoon en sta je er nooit zo bij stil, misschien is je gebedsleven erg belangrijk voor je, of misschien is bidden iets wat je vroeger deed. Hoe het ook zij, het is goed om over de moge-lijkheden van gebed na te denken. We zijn erg blij dat bisschop mgr. Johannes (Hans) van den Hende naar Krimpen wil komen om er met ons van gedachten over te wisselen. Hij zal een lezing houden en daarna gaan we erover in gesprek. We zullen merken dat elke kerkelijke stroming zijn eigen accenten legt bij het bidden, wellicht opent het nieuwe perspectieven en gaat je hart die avond weer een stukje open naar God.

 

 

Datum: 14 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Immanuëlkerk, Estafette 1
Inleider mrg. J.H.J. van den Hende
Info en opgave: Rita Schoolenberg,
c.schoolenberg@chello.nl

Tweede thema-avond: Leven van wat komt

Op zoek naar vitaal sociaalchristelijk handelen

In gesprek met vertegenwoordigers uit de zorg, het onderwijs etc. gingen de auteurs op zoek naar hoe in onze tijd geloof een bron van kracht is voor mensen die daar werken. Ze ontdekten dat juist in een tijd van secularisatie het belangrijk is voor mensen te weten dat we al ‘opgenomen zijn in een wereld die naar het goede op weg is’. In een werkomgeving waarin controle en registeren zo in zwang zijn, geeft vertrouwen op God die de wereld draagt het broodnodige tegenwicht. Ze roepen mensen op om voluit gelovig te spreken met anderen.

In de lezing geeft Thijs Caspers informatie over het project en hoe de theologische noties van Erik Borgman het ongeschreven testament van zijn leermeester Schillebeeckx inkleuren. Ook zal hij reageren op onze vraag hoe ‘ leven van wat komt’ een nieuwe kijk kan geven op hoe je als oudere zinvol je leven kunt inrichten. We zullen met elkaar in gesprek gaan.
Thijs Caspers is dominicaans geïnspireerd theoloog en schrijver. Tot voor kort was hij verbonden als gastonderzoeker aan het Tilburg Cobbenhagen Center van Tilburg University en het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties.

Datum: 18 februari 2019
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90A
Inleider Thijs Caspers
Info en opgave: Huig Maaskant
hfmaaskant@caiway.nl


Derde thema-avond: de slag om het hart

Als je over secularisatie spreekt, denken mensen direct aan kerkverlating. Alles wat gebeurt leggen we uit in termen van secularisatie. Herman Paul nodigt ons uit om af te stappen van dit algemene verhaal en te gaan denken op individueel niveau. Waar gaat secularisatie om? Dat je verlangens naar God die je misschien altijd had of nog wel hebt weggedrukt worden door verlangens naar dingen uit de tijd waarin we leven (dit saeculum). Zeker, succes en  geluk zijn ook belangrijk. Maar ze schuiven zomaar over je verlangen naar God heen. Dat maakt dat mensen kunnen zeggen: ‘ja ik ga niet zo vaak meer naar de kerk maar ik mis het niet’.

‘De crux is’, zo zegt Paul, ‘om te leren je verlangen te richten. In alle religies draait het niet om de leer of dogma’s, in het boeddhisme, islam christendom en noem maar op, het draait ook niet om de moraal. Maar het draait om je hart. Waar je je verlangen op zet. Religies helpen je om je verlangen te richten op wat je echt verlangt. Om je te bevrijden van zaken die je vast zetten.’

Denk als je langs de grote en leger wordende kerk op het marktplein fietst eens niet aan secularisatietrends. Maar denk aan dat hart van jou en elk mens waar verlangens met elkaar vechten om aandacht. Bedenk dat God geduldig wacht tot je jouw deur openzet voor zijn liefde. En hoe velen vermelden dat je kunt zoeken en zoeken in je leven, maar dat je hart rust vindt in God.

Op deze avond zal Herman Paul zijn uitdagende visie op een relevant geloof toelichten. Daarna gaan we in gesprek met hem. We kunnen ons voorstellen dat u het niet met hem eens bent. Of misschien zit er meer in dan u denkt. En hoe werkt dat dan je verlangens richten? Het belooft een boeiende avond te worden.
Herman Paul is hoogleraar secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Datum: 11 april 2019
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Maria Koningin (de Bron)
Memlinghof 2
Inleider dr. Herman Paul
Info en opgave: Hilda Pleyjsier
hilda.pleysier@online.nlMediteren kun je leren

Ik doe aan mindfulness maar wil eigenlijk met geloof bezig zijn, hoe kan ik beide verbinden?’

‘ik werk zo hard voor de kerk, hoe kom ik toe aan het hart, aan tijd en rust voor mezelf?’.

In je dagelijks leven vol drukte kun je soms dromen van stilte. Nu is stil worden iets dat je kunt leren. In onze eigen christelijke traditie en daarbuiten zijn velen ons voorgegaan in de kunst van het stil worden, zodat er meer ruimte komt voor je eigen hart en hoe God of de Eeuwige aanwezig is in je leven.
In de cursus zullen we een eenvoudige manier leren om tot verstilling te komen met een goede lichaamshouding en ademhaling. Je zult merken dat je zo eenvoudig tot verstilling en aandacht komt en meer in verbinding  komt met jezelf en met de Eeuwige of de grond van je bestaan. Ieder mens heeft zijn eigen manier waarop je makkelijk stil wordt. Daarom gebruiken we vier verschillende manieren van christelijke meditatie. Zo kun je ontdekken welke vorm jou past.

De cursus is los te volgen, als je wilt kun je meedoen met de meditaties op de maandag vanaf januari.

Data: 24/9, 29/10, 19/11, 10/12
Tijd: 20.00 - 21.20 uur (koffie om 19.45 uur)
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Begeleiding: Jacqueline Snijders, Ds. Corinne Groenendijk
Opgave bij: Corinne Groenendijk
crgroenendijk@hetnet.nl

Meditatiegroep op maandag 2019

In deze groep ontdekken we samen wat stilte en meditatie in je leven kan betekenen. De christelijke traditie noemt dat ‘Vacare’ met aandacht leven en vrij worden. Vacare is in vrijheid leven met de schepping, de mensen om je heen, jezelf en de Bron van alle leven. In de kring lezen we een passage uit het boek ‘Vacare, een bevrijdende levenskunst’ van Kick Bras en delen onze leeservaringen. Ook zullen we enkele teksten die over het omgaan met de aarde, de schepping lezen. Daarna worden we samen stil met een woord dat wil inspireren, om te komen in de aanwezigheid van de Eeuwige. Wat we vragen is het ‘commitment’  om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen vorm van meditatief leven.

Data: In 2019: 14/[1, 11/2, 11/3, 15/4, 20/5, 17/6
en een stiltedag in mei/juni
Tijd: 20.00-21.30 uur (koffie om 19.45 uur)
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Begeleiding: Jacqueline Snijders, Ds. Corinne Groenendijk
Info en opgave: Corinne Groenendijk
crgroenendijk@hetnet.nl

Meditatiegroep op de dinsdag: ontmoetingen met moderne devotie

Aan het eind van de middeleeuwen, in een roerige tijd met oorlogen en pestepidemieën, ontstond deze beweging. Ze wilden terug naar het ideaal van de eerste christengemeente, ‘back to basics’. Eenvoudig in gemeenschap leven, niet teveel praten over geloof maar vooral doen, dat kenmerkte hen. In het wereldberoemde boek ‘Over de navolging van Christus’ schreef Thomas à Kempis hun gedachtengoed op. Zijn boek werd enorm populair in Nederland, ook onder protestanten. Ook in onze tijd, waarin velen op zoek naar een eenvoudige en aandachtige leefstijl en er allerlei leefgemeenschappen ontstaan, trekt deze oude mysticus opnieuw veel aandacht.
In de kring lezen we elke keer een aantal citaten uit ‘Over de navolging van Christus’ en mediteren we erbij. We beginnen de bijeenkomsten met een praktische insteek aan de hand van een foto. We zullen werken met het materiaal dat ontwikkeld is in de pioniersplek het Ontmoetingshuis in Zwolle, waar men merkte dat de teksten springlevend lijken en veel te denken en te doen (!) geven.

Data: In 2018: 25/9, 30/10, 27/11, 18/12
In 2019: 22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 6/6, 25/6.
en een stiltedag in mei/juni
Tijd: 20.00-21.30 uur (koffie om 19.45 uur)
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Begeleiding: Hannie van 't Verlaat en Ds. Corinne Groenendijk
Info en opgave: Hannie van 't Verlaat
hannievtv@gmail.com

Breng spirit in je leven: Hoe leef je met geloof in deze tijd?

Als je om je heen kijkt zijn er vast mensen die je inspireren of geïnspireerd hebben. Ze laten je op de een of andere manier zien hoe je kunt leven. Sommigen laten je zien hoe je kunt geloven. In de bijbel ontmoeten we zulke mensen ook. We kunnen lezen over hun ervaringen in het leven en hun ervaringen met iets hogers of God.  In deze kring gaan we via de bijbelleesmethode van de ‘Basiscursus Geloven’ met hen in gesprek.

Vorig seizoen waren de deelnemers enthousiast over deze manier van met elkaar in gesprek gaan.  Binnen de kortste keren zaten we van alles met elkaar te delen. En de bijbelverhalen gingen op een nieuwe manier voor ons leven. Een paar jaar geleden zijn we gestart met een gespreksgroep voor dertigers en veertigers. De deelnemers zijn enthousiast om verder te gaan: ‘omdat ik op deze manier  aktief met mijn geloof bezig blijf’, of ‘om wat meer rust of verdieping in mijn leven te hebben’, of ‘omdat het goed is hierin met anderen op te trekken’. Graag begroeten we nieuwe mensen in de groep. Spreekt deze opzet je aan? Je bent van harte welkom om mee te doen

Data: In 2018: 26/9, 31/10, 28/11,
In 2019: 9/1, 6/2, 6/3, 10,4, 8/5, 5/6, 3/7.
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Bij mensen thuis,
op 26/9 bij Magreet Fraanje, Orchidee 7
Begeleiding: Margreet Fraanje en Ds. Corinne Groenendijk
Info en opgave: Margreet Fraanje,
m.fraanje@live.nl

Groeien in geloof…. Hopeloos HOOPVOL

Veel mensen die zich voor levensvragen interesseren hebben het geloof van huis uit meegekregen. Dat geloof maakt vervolgens een ontwikkeling door. Caputo vertelt over zijn vragen en gedachten als schooljongen, als broeder, als student en als professor theologie. Die ontwikkeling is vaak als het afpellen van een ui tot je weinig of niets meer over houdt. De kunst is om daarna weer op te bouwen. Je kunt niet in nihilisme blijven steken. De vragen blijven tenslotte dezelfde. Dat opbouwen doet Caputo op een bijzondere manier. Sterker nog, hij gooit niets weg.

Op interessante manier komt hij tot zijn voorlopige eindresultaat. Een resultaat waarin de stemmen van zijn leermeesters en de mystici meeklinken. Ds. Corinne Groenendijk en Jilles Scheurwater gaan John. D. Caputo in drie avonden volgen met de bespreking van zijn boek Hopeloos HOOPVOL. Een verhaal dat u zal verrassen. Interessant is de vraag wat er gebeurt met de dogma’s van de traditionele kerk. Van harte aanbevolen.

Datum: in 2019: 35/2, 5/3, 2/4
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90A
Begeleiding: Jilles Scheurwater en Ds. Corinne Groenendijk
Info en opgave: Jilles Scheurwater,
jhscheurwater@live.nl

                                   

FilmPlus, een andere kijk op niet-alledaagse films.

Vier keer per seizoen vertonen we op een maandagavond een niet alledaagse film Een groep van 30-35 mensen uit geheel Krimpen mogen wij tot onze trouwe bezoekers rekenen. De vertoonde films getuigen van een religieuze, maatschappelijke, filosofische of historische diepgang. Ds. A. Schipper laat ons op zijn ontwapenende manier steeds opnieuw genieten van de bijzondere kanten van deze films. Een levendige discussie besluit de avond. Mocht u geïnteresseerd zijn, laat mij uw e-mailadres weten en ik houd u op de hoogte.
Zodra bekend welke films verder gedraaid zullen worden, laat ik u dat per e-mail weten inclusief een korte toelichting.

Datum: In 2018: 15 oktober en 26 november
In 2019: 21 januari en 11 maart
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Wingerd, populierenlaan 90a
Begeleiding: Jan de Witte
Bijdrage: € 3.-      (inclusief consumpties)
             Eerste avond van het seizoen gratis
Info en opgave: Jan de Witte,  dewitte.jar@planet.nl

                                  


Passie voor lezen

De leesclub gaat van opzet veranderen. De boekbesprekingen zullen voortaan niet meer alleen geleid worden door Jansje en Jilles Scheurwater. Er is gekozen voor een gespreide opzet met steeds andere inleiders. Zo is de voortgang van de leesclub gewaarborgd. De doelstelling is echter niet veranderd.

We lezen en bespreken niet alleen intensief de boeken maar zijn ook geïnteresseerd in elkaars persoonlijke verhalen. Er is een grote vaste kern van ongeveer 20 lezers, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De boeken zijn vaak moeilijk via de bibliotheek te verkrijgen. U moet er snel bij zijn of anders het boek zelf aanschaffen. In dat geval kunt U het boek ook nog eens uitlenen en bespreken met familieleden of vrienden.

Datum Schrijver Titel Jaar Uitgever
9 okt. ‘18 Nelleke Noordervliet Aan het eind van de dag 2016 Atlas Contact
13 nov.’18 Marieke Lucas  Rijneveld De avond is ongemak 2018 Atlas Contact
11 dec.’18 Guzel  Jachina Zulajka opent haar ogen 2017 Querido
12 feb.’19 Alex Boogers Onder een hemel van sproeten 2017 Podium
12 mrt.’19 Esther Gerritsen De trooster 2018 De Bezige Bij
   9 apr.’19 Martin  Michael  Driessen De pelikaan 2017 Van Oorschot

Tijd: Dinsdag 20.00 uur
Plaats: De Wingerd, populierenlaan 90a
organisatie: Jansje en Jilles Scheurwater
Bijdrage: €5,- voor de gehele serie
Info en opgave: Jilles Scheurwater,
jhscheurwater@live.nl