Inspireren, informeren, mediteren 2020-2021
Ook dit jaar hebben we weer een programma samengesteld waarmee we u hopen te inspireren en informeren en mogelijk leidt tot overdenken / mediteren.

In verband met de door de overheid getroffen maatregelen betreffende het besmettingsgevaar en de afstand van 1,5 m. zal een beperkt aantal mensen de avonden kunnen bijwonen. Mogelijk zullen er ook avonden niet doorgaan. Meld u daarom aan bij de organisator om teleurstelling te voorkomen. Hij of zij houdt u dan ook op de hoogte over het wel of niet doorgaan van de activiteit.

Jaarthema 2020-2021: Vis eens Anders.
Evenals andere jaren wil de Wingerd ook dit jaar een jaarthema centraal stellen. Dit jaar is dat Vis eens Anders. Dit thema is gebaseerd op het verhaal inJohannes 21, waar de opgestane Heer naar de discipelen roept om hun visnetten aan de andere kant van de boot uit te werpen.

Zo willen wij dit jaar ook proberen om andere wegen te zoeken, omdat het juist nu belangrijk is om in te spelen op de veranderingen die bij ons en om ons heen plaatsvinden, zoals:
-- de impact van het Coronavirus op ons gemeente zijn
-- de wens om als kleine gemeente nieuwe wegen te zoeken voor bestaansrecht.
-- de komst, hopelijk, van een nieuwe predikant dit seizoen.

Wij zijn ons ervan bewust dat we onze vitaliteit volop moeten inzetten op aanpassing van onze gebruiken en gewoonten aan de huidige tijd, om zo een steeds meer aantrekkelijker gemeente te worden. Hoe we dit verder gaan ontwikkelen is nog niet duidelijk, maar zeker is dat we samen aan het werk willen om een plek te zijn en te blijven waar iedereen zich thuis mag voelen en waar we God, elkaar en de ander willen blijven ontmoeten.


Lezing ‘Groene Theologie’ door Trees van Montfoort

Zaterdag 7 november komt theologe Trees van Montfoort spreken over geloven en duurzaamheid. In haar boek 'Groene theologie' bezint ze zich grondig op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek werd het beste theologische boek van 2019 omdat het actueel en uitdagend is.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. In haar boek verwoordt Trees van Montfoort een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven
In verband met corona is er een maximaal aantal mensen in de kerkzaal toegestaan en dient u zich vóór 1 november aan te melden voor de lezing bij de organisator.

 

Datum:                 7 november
Tijd:                      15.00 – 17.00 uur met na afloop hapje en drankje
Locatie:                 kerkzaal De Wingerd
Organisatie:         Werkgroep V&T
Aanmelden bij:    Jacqueline Snijders (j.h.snijders@planet.nl);
                            aanmelden is wenselijk

 

Wegens de veiligheidsmaatregelen rondom COVID-19 is deze bijeenkomst afgelast.


Zinwandelingen
Voel je de drukte in en om je heen in onze hectische wereld? Wil je graag meer rust ervaren in je hoofd?  Wil je meer ontspanning? Kom dan mee wandelen, in stilte. Door in stilte te wandelen hoor je meer, zie je meer, voel je meer, proef je meer, rondom jezelf, maar ook in jezelf. Stilstaan door beweging. Alleen en toch samen met anderen en verbonden met de natuur.
Een ZIN-wandeling heeft drie ingrediënten: stilte, bezinning en verbinding. Allereerst wandelen we in stilte, daarna wandelen in stilte met een tekst of thema, gevolgd door een wandeling in tweetallen met een gesprek over de tekst. Het stil wandelen geeft je de gelegenheid je gedachten te laten gaan. Of niet, en gewoon te genieten van het lopen, van wat je ziet en hoort.
Tijdens de nationale klimaatweken geven we tijdens de wandeling de wandelaars een vraag ter overdenking mee. Het gaat over waardoor je je door laat leiden bij het maken van duurzame keuzes.


Data en thema’s:
dinsdag 13 oktober; thema: reizen (denk aan afwegingen om trein, auto of vliegtuig te nemen)
dinsdag 27 oktober; thema: verpakking en afval (denk aan keuzes in de supermarkt)
dinsdag 3 november; thema: gezondheidskeuzes (denk aan biologisch eten, gebruik cremetjes voor je huis, keuze voor kleding)

Aanvang:        19.30 uur (we wandelen een uur)
Startpunt:       bij het ingangsbord VTV De Amateur, Populierenlaan
Organisatie:    Werkgroep V&T
Opgave bij:     Jacqueline Snijders (j.h.snijders@planet.nl)


Taizé avondgebeden
De Taizégroep organiseert 1x per 2 maanden een Taizé-avondgebed. De kerkzaal is vanaf een kwartier voor aanvang open. Vanaf dat moment kan iedereen binnenkomen om zich voor te bereiden op de viering. De kaarsen worden dan aangestoken en er worden zacht Taizéliederen gedraaid om in de sfeer te komen.
We vieren een korte liturgie met liederen, schriftlezing, gebed en stille momenten. De Taizé-liederen zijn afkomstig uit de vieringen zoals deze gehouden worden in de Broedergemeenschap van Taizé. In Taizé zijn stilte, inkeer, zang en bezinning de hoofdingrediënten van de liturgie. Alle onderdelen van deze viering gaan vloeiend, zonder verbindende woorden, in elkaar over. Voorafgaand aan de dienst verdelen we onderling de op te zeggen teksten onder degenen die dat willen.
De liederen zijn als gebeden en de gebeden worden gezongen als liederen. De teksten van de liederen zijn eenvoudig. Ze zijn gebaseerd op, en geïnspireerd door, zinnen uit de Bijbel. Door de tekst te herhalen, en ons daarmee op de woorden te concentreren, kunnen we de betekenis van de woorden gaan voelen. Voor de Taizé-liederen geldt dat het aantal herhalingen van de liederen vooraf niet is bepaald. Het aantal herhalingen wordt bepaald door de sfeer in de kerk.
Iedereen is van harte welkom!
Elk jaar organiseert de Taizégroep eind augustus een reis naar Taizé. Meer informatie over de reis bij de organisatoren.

Data:               27 sept, 15 nov, 17 jan, 14 mrt, 2 mei en 27 juni
Aanvang:        19.15 uur
Locatie:           kerkzaal De Wingerd
Organisatie:    Esther Rijnders (erijnders79@gmail.com) en
                       Jacqueline Snijders (j.h.snijders@planet.nl)


Vacare Meditatiekring
In de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met meditatie, het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert, leer je te ontspannen en los te komen van dagelijkse onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat groter is dan je zelf en vraagt om eerbied. We doen dat door stiltemeditatie, tekst, beweging en muziek. Welkom om mee te komen doen.

Data:                  27 okt, 17 nov en 15 dec, data in 2021 nader te bepalen
Aanvang:           20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.45 uur)
Locatie:              zaal 4 De Wingerd
Begeleiding:       ds Mariëlle Berends – van Waardenberg
Organisatie:       Hannie van ’t Verlaat (hannievtv@gmail.com) en
                          Jacqueline Snijders (j.h.snijders@planet.nl)

 

 


Spiritgroep
Deze kring bestaat uit ca 8 tot 10 mensen in de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar die elkaar maandelijks ontmoeten, in de coronatijd zelfs wekelijks op maandagavond, hetzij on-line, hetzij live bij iemand thuis. We praten met elkaar over geloof en de grote vragen van het leven. Per toerbeurt bereiden de leden van de groep zélf een thema voor dat zal worden besproken. Dit zorgt ervoor dat de kring een afwisselend en uitdagend karakter blijft houden.
Data en tijdstippen worden in overleg gekozen; tot nu toe is dat nog iedere maandagavond.
Maar de avond kan nog wijzigen. Spreekt deze opzet je aan?
Neem even contact op met de organisator als je belangstelling hebt.
 Je bent van harte welkom om mee te doen.

 

Locatie:              on-line of bij de groepsleden thuis
Organisatie:       Karin Burger (karin.burger@hotmail.com)

 

 


Filmplus , een andere kijk op niet-alledaagse films                  

Er is natuurlijk niets op tegen om een avondje gezellig pretentieloos film te kijken. Integendeel! Maar bij Filmplus  willen we een beetje verder gaan. Al heel veel jaren vertonen we vier keer per seizoen op de maandagavond een niet-zo-alledaagse film. Die films zijn heel divers, maar getuigen altijd wel van een religieuze, maatschappelijke, filosofische en/ of historische diepgang. Ds. Anton Schipper laat ons op zijn ontwapenende manier steeds opnieuw genieten van de bijzondere kanten van deze films en samen met hem proberen we er achter te komen wat de maker met zijn film wilde zeggen en wat het kijken ernaar en het napraten hierover met ons doet.

Mocht u geïnteresseerd zijn, voegt u zich dan bij de “vaste ploeg” van zo’n 15 personen, die trouw onze filmavonden bezoekt en laat mij dat dan via de e-mail weten. Dan houd ik u op de hoogte.

In verband met de Coronamaatregelen vertonen we de films dit jaar niet in een kleinere zaal van de Wingerd, maar gebruiken we de kerkzaal. Daar is de vereiste afstand van 1,5 meter goed te handhaven. Omdat de maandagavond ook de repetitieavond van de cantorij is, staat er achter iedere datum in het overzichtje hieronder een tweede datum tussen haakjes.
Dat is de reservedatum (altijd een woensdag) waar we naar uitwijken in het geval dat de cantorijrepetities weer gaan starten en wij niet in de kerkzaal terecht kunnen. Vanzelfsprekend wordt u hiervan door mij op de hoogte gehouden.

Data:          2 november (4 november)
                   30 november (2 december)
                   8 februari (10 februari)
                   29 maart (31 maart);
Tijd:            19:30 uur
Plaats:        De Wingerd, Populierenlaan 90a
Bijdrage:    €3,- (incl. consumpties, de eerste avond van het seizoen is gratis)
Info en opgave: Evert Barreveld (ebarreveld@kpnplanet.nl).


Passie voor lezen
De leesclub leest en bespreekt met elkaar boeken die voorgesteld zijn door de organisatoren in samenspraak met de lezersgroep. Deze inmiddels reeds vele jaren bij elkaar komende groep mensen met een vaste kern van ongeveer 20 lezers is ook erg betrokken en geïnteresseerd in elkaars persoonlijke verhalen. Nieuwe lezers zijn van harte welkom. De boeken zijn vaak moeilijk via de bibliotheek te verkrijgen. U moet er snel bij zijn of anders het boek zelf aanschaffen.In dat geval kunt u het boek ook nog eens uitlenen of bespreken met familieleden en vrienden.

Data, boekenlijst en inleiders:

15 oktober:     “Het vloekhout” van Johan de Boose
                        (door Jilles Scheurwater)
12 november: “Uit het leven van een hond” van Sander Kollaard
                       (door Jansje Scheurwater)
10 december: “Vallen is als vliegen” van Manon Uphoff
                        (door Ko Burema en Jilles Scheurwater)
11 februari:     “Bezette gebieden” van Arnon Grunberg
                        (door Hélène Pols en Ko Burema)
11 maart:        “Zwarte schuur” van Oek de Jong
                        (door Hannie van ’t Verlaat en Huig Maaskant)
15 april:           “Pastorale” van Stephan Enter
                        (door Ella Markus)

Aanvang:          20.00 uur
Plaats:               zaal 3/ groot met schuifwand open
Kosten:              € 5,- voor de gehele serie
Organisatie:     Jansje en Jilles Scheurwater (jhscheurwater@live.nl)