De Kerkenraad   j

De kerkenraad is de centrale plaats waar de afgevaardigden van de
werk-groepen eens in de maand bij elkaar komen.
Hier worden de actuele zaken binnen de gemeente besproken en het beleid vastgesteld.
Het moderamen, dat deel uitmaakt van de kerkenraad vormt het dagelijks-bestuur.
Zij bereidt de kerkenraad voor en controleert en begeleidt de uitvoering van het vastgestelde beleid.

 

 

Beleidsbesluiten:

-   3    Jaarverslag 2019-2020
-   3    Rapport bouwkundige inspectie Wingerd
-   3    advies bezinningscommissie 2020
-   3    jaarverslag 2017-2018
-   3    plaatselijke regeling 2016
-   3    Koers Wingerd II
-   3    communiqué rapport commissie Leertouwer
-   3    Koers Wingerd vanaf 2016

 

2