De nieuwe paaskaars.
Ruim voor de coronapandemie uitbrak vroeg
Hans van Embden, als lid van de werkgroep Eredienst,
of ik de nieuwe paaskaars wilde maken.
Na enige aarzeling kreeg ik er toch wel zin in,
vooral toen hij de thema’s noemde die het komende
jaar spelen.
Onderop zie je de ploegschaar die uit de wapens
gesmeed is toen hier vrede was na de tweede
wereldoorlog.
Maar toch is de wereld voor veel mensen nog
steeds een gevangenis. Oorlog natuurrampen,
ziekte en honger, ze zijn er nog steeds.
Dan zie je een paar zegenende, helpende handen.
Waar deze verschijnen zien we ook de vlammen
van de Geest en verdwijnen de tralies.
Het lege kruis als symbool van de Verlosser is
verbonden met de wereld, maar ook met de
Geest, die we verbeeld zien in de duif.
Van dichtbij kun je de kaars beter bekijken.
De afbeelding is van was gemaakt en daardoor
heel teer.
Wil je er daarom niet aankomen.
Jos de Nood.
Kerstfeest 2019

Op kerstavond, 24 december 22.00 uur, hebben we een sfeervolle kerstnachtdienst met Lessons & Carols. Bij de profeet Micha lezen we het hoopvolle visioen dat uit het oude en kleine Bethlehem redding zal komen, zodat alle mensen veilig kunnen wonen in zijn vrede. Met bekende kerstliederen zingen we  de vreugde uit, afgewisseld met enkele intieme carols waaruit de verwondering spreekt over hoe nabij God ons komt in Jezus. Met de muziek van de pianiste  Katerina Willems en de hoboïst Theo-Hans Kuijvenhoven en de  zang van de cantorij wordt het feest compleet. Na afloop bent u van harte welkom bij de ontmoeting in de hal bij een glas glühwein.

Op kerstmorgen, 25 december 10.00 uur, vieren we met jong en oud voluit feest. We horen hoe het licht van God doorbreekt in de geboorte van Jezus. Wij mogen op onze beurt lichtdragers voor de wereld worden. We zingen mooie kerstliederen, zoals het mooie engelenlied van Margaret Rizza en een vrolijk lied met de kinderen. Met de cantorij en Mark en Henrike Schippers  en fluitiste Corien Damsteegt belooft het een feestelijke dienst te worden.

Kom pasen vieren

De komende week voert een serie diensten je mee de diepten door om daarna een vrolijk paasfeest te vieren. Welkom om 1 of meerdere en vooral alle diensten mee te komen vieren. De tijden en het karakter van de diensten vind je hieronder. NB de paasnachtdienst begint om 21.00u.


Op witte donderdag, 18 april 19.30 u., zitten we met elkaar rond tafels en begint de dienst informeel om te eindigen in stilte als opmaat naar goede vrijdag. We doen het deze avond net als Jezus en zijn leerlingen ooit het laatste avondmaal hebben gevierd. lezen we hoe Jezus met zijn vrienden samen is, hun voeten wast en het brood met hen breekt. Hij laat die avond zien dat je uit liefde kunt leven. We lezen een bericht uit Zuid-Afrika over liefde die tot het uiterste gaat. We delen brood en wijn met elkaar rond de tafel als volgelingen van Jezus Messias. Met de muziek van Marc Schippers en de cantorij wordt het een sfeervolle dienst.


Op goede vrijdag, 19 april om 19.30 u., waken we bij het kruis. We luisteren naar het verhaal van Jezus’ veroordeling en terechtstelling. Mirjam IJsseldijk, muziekdocente en uitvoerend musicus, zal voor ons bekende passiemuziek zingen o.a. van Bach, Pergolesi en Händel. Een mooie ingetogen dienst. 

De paasnachtdienst op 20 april om 21.00 u. begint met het feestelijke binnendragen van de nieuwe paaskaars en het ontsteken van de kleine kaarsen van de kerkgangers. Het licht van pasen breekt door. We lezen verhalen van bevrijding en gedenken en vernieuwen onze doop. Er is veel mooie muziek met de cantorij  en de violiste Helena Sokolova, onder muzikale leiding van Marco Kalkman.

Op paasmorgen, 21 april, 21 april om 10.00 u., is het volop Pasen. Met de kinderen sluiten we het project ‘Het nieuwe begin’ af. Er is veel vrolijke muziek met cantorij, orgel en piano.

Van harte welkom.

Agapèdienst

Op zondag 11 november is de agapèdienst, een dienst rond de tafel waar we liefde zullen delen. De tieners zullen onze obers zijn. ‘Dromen en visioenen veranderen de wereld’ is het thema. Johannes op Patmos schreef zijn dromen op in het laatste boek van de bijbel, de openbaring. Het is een beetje griezelig en geheimzinnig boek met al zijn ruiters, zegels etc. Eigenlijk lijkt het op een computerspel waarbij je steeds in een volgend level kunt komen om uiteindelijk op het eindpunt uit te komen. Zo tekent Johannes ons hoe de wereld bizar kan lijken maar uiteindelijk Jezus zal verschijnen om de wereld terecht te brengen.

We gaan ons verdiepen in de wereld van de computerspellen om te ontdekken dat die wellicht vreemd is, maar wel degelijk betekenis heeft en ons zelfs kan helpen dit laatste bijbelboek te begrijpen.

Israëlzondag 14 oktober
Zondag 14 oktober is het Israëlzondag, met als thema ‘Trouw tot in eeuwigheid?’ Je kunt bij trouw denken aan verbintenissen tussen mensen, over huwelijk en trouw. In de kerk kun je ook denken aan de trouw van de Eeuwige, van God, aan ons mensen.

Op Israëlzondag denken we speciaal aan de trouw van God aan het volk Israël. Dat stempelt onze relatie als christenen met Israël. Hoe moet die verbinding gestalte krijgen?
Op goed gerucht startte er de discussie over in de kerk. Terecht of onterecht? En hoe willen we dat zelf zien? Vragen genoeg voor deze dienst.

Het mannenkoor uit Nieuwerkerk zal met de zang ontleend aan de joodse liturgie uit de synagoge de dienst kleuren. We zijn blij hen bij ons te hebben.

Na de dienst is er koffie en taart. De kinderen en leidsters van de kindernevendienst verkopen die dag taart ten behoeve van het project in Moldavië.

De ontmoeting
Graag nodigen we u uit voor de inloop De Ontmoeting die elke tweede donderdag van de maand gehouden wordt, vanaf 14.00 u. in de Wingerd.

Wij vinden het leuk om elkaar als Wingerd-gemeenteleden ook door de weeks te ontmoeten. Soms zie je elkaar wel bij een aktiviteit, maar is er weinig ruimte om elkaar beter te leren kennen of om eens bij te praten. Soms is het lang geleden dat je elkaar zag en is het fijn als iemand je eens ophaalt om even weer in de Wingerd te zijn.

De laatste jaren lag bij de inloop de nadruk vooral op de sprekers die kwamen. Komende donderdag maken we een nieuwe start. Er is meer dan voorheen ruimte om met elkaar iets te doen als spellen, bloemschikken of om gewoon koffie te drinken en lekker bij te praten. Af en toe vragen we iemand, net als voorheen, om te vertellen over zijn of haar passie, dat blijft natuurlijk erg leuk. 

De eerste bijeenkomst is op 13 september. We willen die middag starten met wat spellen voor wie daar zin in heeft. Omdat er aardig wat mensen bridgen c.q. boerenbridgen, gaan we kijken of er genoeg mensen zijn om een aantal viertallen te vormen. Een stukje uitleg is ook mogelijk. Natuurlijk kunt u ook een ander spel doen of gewoon alleen gezellig koffiedrinken.

Aan het eind van de bijeenkomst zullen we praten over welke ideeën we zelf hebben om er een leuke reeks ontmoetingen van te maken. Bloemschikken of genieten van kerstmuziek of naar iemand luisteren, er is van alles mogelijk om een gezellige en zinnige middag te hebben. We zijn erg benieuwd naar jullie ideeën.
Graag tot ziens komende donderdag, vanaf 14.00 u. Zoals altijd is er eerst inloop en tijd om elkaar te begroeten en starten we om 14.30u. met het programma.

Gezellig als u er ook bij bent,
Tinie Gouwens, Martien Commandeur, Ivan Jankie en Ds. Corinne Groenendijk

Informatie, ook over vervoer, bij Martien Commandeur tel. 0621430510

Feest van de Geest 2018

Het ‘Feest van de Geest’ is een landelijke tweejaarlijkse manifestatie waarin kerken en kunstenaars samenwerken om de betekenis van de inspiratie van pinksteren voor mensen over het voetlicht te brengen en wordt gehouden tussen 10 en 20 mei. Er werken 7 kerken uit de onze regio mee. Het thema van het Feest van de Geest 2018 is Levensadem.

Marian Kastelein, viltkunstenaar, zal in die periode in de Wingerd exposeren. Ze maakte een prachtig nieuw kunstwerk over wat ons als Wingerd inspireert en levensadem geeft. Voor dit kunstwerk hergebruikte ze materiaal uit de Wingerd waar al muziek in zit en wat tegelijk ook bijdraagt aan duurzaamheid. Ook zijn er andere werken van haar hand te zien. We ontvangen u graag tijdens de ontvangst op 17 mei en 19 mei en bij de aktiviteiten.

 


-“spannend, prikkelend en onverwacht”- zijn reacties van mensen op haar werk. En dat is ook wat haar werk typeert: door continu op zoek te zijn naar nieuwe toepassingen en vormen zorgt haar werk steeds weer voor verrassingen.
Nadat Marian met vilt in aanraking kwam, is zij zich daarin verder gaan ontwikkelen/specialiseren. (Zij heeft o.a. de heel diverse mogelijkheden en toepassingen van vilt onderzocht.) In de vormgeving van haar werk staat het streven naar essentie en eenvoud centraal. Naast werk in opdracht maakt Marian vrij werk met  thema’s als: loslaten, herinneringen, bespiegelingen en geborgenheid. http://mariankastelein.nl/

Programma
Het Feest van de Geest in onze regio start met de openingsbijeenkomst op 9 mei om 19.30 u in De Firekerk in Rotterdam, Berlagestraat 96.
We krijgen in de Wingerd vier dagen klassen van scholen op bezoek om te horen over het feest van pinksteren en het thema ‘waar adem je van op?’ en te werken aan het groeikunstwerk.

Op donderdag 10 mei gaan we samen met de andere kerken dauwtrappen, door te wandelen en een open luchtdienst te houden. Vertrek vanaf 6.30u in de Wingerd. Om 8.00u is er ontbijt in de Wingerd en aansluitend gelegenheid de expositie te bezoeken.

Op donderdag 17 mei is de inloop De Ontmoeting van 14.00- 16.00u. Ds. Corinne Groenendijk verzorgt een presentatie bij de viltkunstwerken van Marian Kastelein en het thema Levensadem.

Op donderdag 17 mei is er een kookworkshop en aansluitend feestelijk eten met hemelvaart- en pinkstergerechten uit Europa o.l.v. Vanessa van Koppen, kok en culinair schrijfster van o.a. Sacré Cuisine, een kookboek over christelijk-culinaire tradities.
Feestelijk eten: inloop vanaf 18.30 u., 19.00 uur eten. Eigen bijdrage van € 5,- p.p. Opgave en informatie bij Jacqueline Snijders, j.h.snijders@planet.nl of 06-53692168.

Op vrijdagmorgen is er een stiltewandeling georganiseerd door Zin in Groen i.s.m. met de Wingerd en de Ontmoeting (in Krimpen a/d Lek). Aanvang 10.00 uur. Een wandeling om mooie kunst en natuur te zien en op adem te komen. Opgave en informatie bij Jacqueline Snijders.

Tijdens de dienst van 13 mei om 10.00 uur is de kunstenaar aanwezig om ons te vertellen over haar werk en inspiratie, speciaal het nieuwe werk dat ze voor ons maakte.

De dienst van pinksteren op 20 mei wordt een echt feest van de geest, we zullen dan het groeikunstwerk gemaakt door kinderen en bezoekers kunnen zien en beleven.

Rooster overzicht van de Wingerd in de week van 10-20 mei 2018
NB Op het schema kunt u zien wanneer de Wingerd open is,
we ontvangen u dan graag!


Donderdag 10 mei

Dauwtrappen op hemelvaart, verzamelen voor wandeling en viering in het bos.
8.00 uur ontbijt in de Wingerd en bezoek expositie

Aanvang 6.30 uur

8.00 uur

Zondag 13 mei

FvdG in de kerkdienst
Introductie door de kunstenaar Marian Kastelein

Aanvang 10.00 u.

Maandag 14 mei

‘s Ochtends workshop schoolkinderen
’s Middags workshop

10.30- 11.45 uur
13.15- 14.30 uur

Dinsdag 15 mei

‘s Ochtends workshop
‘s Middags workshop

10.30- 11.45 uur
13.15- 14.30 uur

Donderdag 17 mei

 

‘s Ochtends workshop
‘s Middags workshop
‘s Middags inloopmiddag

kookworkshop en feestelijk eten met hemelvaart- en pinkstergerechten uit Europa

De wingerd is open

10.30- 11.45 uur
13.15- 14.30 uur
14.00- 16.00 uur

Aanvang 16.30 u.

Aanvang 18.30 u.

10.00- 16.00 uur

Vrijdag 18 mei

’s Morgens stiltewandeling van de Wingerd naar de Ontmoetingskerk in Krimpen a/d Lek.
’s Middags workshop

Aanvang 10.00 u.


13.15- 14.30 uur

Zaterdag 19 mei

Fietstocht langs de deelnemende kerken. De Wingerd is open.

11.00- 16.00 uur

Zondag 20 mei

Pinksterdienst, afsluiting van het Feest van de Geest.

10.00 -12.00 uur

Inloopmiddag 12 oktober

Vorig jaar zijn we gestart met de inloopmiddagen in de Wingerd. Elke tweede donderdag van de maand is vanaf 14.00u u de inloopmiddag de Ontmoeting. Na een half uur koffie/thee vertelt iemand over zijn of haar passie, dat kan zijn een hobby, vrijwilligerswerk, werk of een verhaal over je leven. Het is een leuke manier om elkaar als gemeenteleden nog eens te ontmoeten op een rustig moment door de week. We hebben al verschillende boeiende inkijkjes in de levens van anderen gehad. De verhalen maken vaak ook verhalen van andere aanwezigen los. Op 12 oktober komt Gerard de Bruin ons vertellen over zijn verzameling Maastrichts aardewerk van diverse fabrikanten. Hij zal ook verschillende exemplaren meebrengen. Informatie, ook over vervoer, bij Tinie Gouwens, tel. 518936.

Israël zondag 1 oktober 2017.

We staan stil bij de joodse wortels van ons geloof.
Dit jaar is het thema: verzoening met God en mensen.
We lezen over Jezus die een verhaal over een wijngaard vertelt.
Als een joodse leraar gaat hij door dit verhaal in op de huichelachtige leiders .Hij herinnert hen eraan dat het goede doen, geloof en bekering centraal zijn voor ieder die gelooft. En dat je om te geloven niet alleen moet belijden maar ook recht moet doen. Een altijd weer uitdagend verhaal, ook voor ons.

Het Nieuwerkerks mannenkoor voert ons met haar zang deze zondag mee in de
sfeer van de joodse liturgie.
Daar wordt in deze maand Jom Kippoer gevierd, dag van de ommekeer en verzoening. Daarna volgt Ros hasjana, nieuwjaar, feest van het nieuwe begin.
Er is tienerdienst en kindernevendienst, na de dienst is er koffiedrinken.