De organisatie

Om een kerkelijke gemeente goed te laten functioneren zal er ook aandacht moeten zijn voor de organisatie van de gemeente zelf.
iN de Wingerd werken we met het zgn. werkgroepen model.

In het hart van dit model is de kerkenraad. Zij staat niet bovenaan in de organisatie, maar midden in. Zij vormt dan ook letterlijk het organisatorische hart van de gemeente, waar beleid gemaakt wordt en de besluiten genomen.

Het moderamen vormt het dagelijksbestuur en is samengesteld uit leden van de kerkenraad

In de kerkenraad zitten de vertegenwoordigers van de werkgroepen.
Deze werkgroepen hebben ieder op zijn eigen terrein taken en verantwoordelijkheden
In de kerkenraad worden deze taken en verntwoordelijkheden op elkaar afgestemd en worden nieuwe initiatieven besproken.

Hiernaast ziet u het organisatieschema.
Toelichting
De lichte cirkel stelt de hele gemeente voor.
De werkgroepen werken binnen en buiten de gemeente.
Kerkenraad, met daarin het moderamen vormt het hart van de gemeente.
Zowel de werkgroep Communicatie als de predikant vormen een belangrijke factor in alle lagen van de gemeente, maar ook naar buiten toe.